LƯU TRỮ

Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Giuse Nguyễn Văn Hỳ RIP Phước Lâm Bà Rịa VN
Ý lễ, và Thông Tin Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh CN 02. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022
Ý lễ, và Thông Tin Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Thánh Gia CN 26.12.2021
Phụng Vụ Lời Chúa Bài đọc Lễ Thánh Gia Cn 26. 12. 2021
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C  Cn 26.12.2021 Bài Ðọc I:    Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo...