LƯU TRỮ

Thư mời Đặt và Mua Hàng dip lễ Tết Nhâm Dần -Tết Việt Nam để giúp gây quỹ giáo xứ chúng ta
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Catharina Nguyễn Thị Thơm RIP Zwolle
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Nguyễn Thị Đỡ RIP ( Giáo xứ Tam Hải, Thủ Đức VN)
Cáo Phó ông Giuse Nguyễn Văn Hỳ RIP ( Phước Lâm, Bà Rịa, VN )