LƯU TRỮ

Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố PHÊRO NGUYỄN Văn ĐẾN Vũng Tàu VN
Ý lễ, Thông tin Trực tuyến Thánh Lễ Mừng Tết Nhâm Dần ( CN IV Thường Niên ) CN 30. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam
Thư mời tham dự Lễ Mừng Tết Nhâm Dần CN 30. 01. 2022 tại Vinkeveen
Ý lễ, và Phung Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN III Thường Niên Cn 23. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022