LƯU TRỮ

Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 8 TN NĂM C
Bài Ðọc I:   Hc 27, 5-8 “Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”. Trích sách Huấn Ca. Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất...
Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật VIII TN năm C, Cn 27. 02. 2022, và Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 theo các miền
Ý lễ, Lời Chúa trong Thánh Lễ CN VII Thường Niên C, CN 20. 02. 2022 thông tin GX và Thư Mời Hành Hương Banneux Ngày Hiền Mẫu
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật VII TN C Cn 20.02.2022
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VII TN năm C Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23“Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất....