LƯU TRỮ

Thông Tin Giáo Xứ - Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay năm C, Cn 06. 03. 2022, Kêu gọi Giúp Oekarine và Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022.pdf
Kêu Gọi Giúp Oekarine
Chiến Dịch Mùa Chay Trợ giúp Dân tộc Oekarine                             ...
Thư mời Tham Dự Tĩnh tâm Mùa Chay 2022
Hội Đồng Giám Mục Hòa Lan Phản Ứng kinh hoàng về chiến tranh tại Oekarine Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de oorlog in Oekraïne