LƯU TRỮ

Thông Tin Giáo Xứ CN 13 .03. 2022 - Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay năm C, Kêu gọi Giúp Oekarine , Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh, Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay, Trại Hè Thiếu Nhi 2022
Thông Báo Hoãn Việc Tổ Chức Hành Hương Banneux Chủ nhật 08.05.2022
Thư Mời Gọi Đặt và Mua Hàng dịp lễ Phục Sinh 17.04.2022 giúp gây quỹ giáo xứ chúng ta
Thư mời Tham Dự Đại Lễ Phục Sinh CN 17.04. 2022 te Vinkeveen