LƯU TRỮ

Tk Phân Ưu tang gia anh Phero Phạm Quang Thủy RIP 30. 03. 2022 Nijmegen
Thư mời tham dự Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh 15. 04. 2022 vào lúc 17.00 giờ te Cothen
Thành Kính Phân Ưu gđ AC Nguyễn Xuân An (Ede) về sự ra đi của người mẹ
Thông Tin Giáo Xứ CN 27 .03. 2022 - Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C, Kêu gọi Giúp Oekarine , Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh , Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay, Trại Hè Thiếu Nhi 2022