LƯU TRỮ

Ban Thanh Niên is a.s. zondag 908-01-2023) ook bij Tết FEEST
HOTDOGS – HOTDOGS – HOTDOGS Ban Thanh Niên is a.s. zondag ook bij Tết bij de Maatvlinder in Utrecht van de partij en kun je bij ons terecht voor heerlijke BTN Hotdogs. Kom snel langs om ons...
CN Lễ Kính Chúa Hiển Linh và Mừng Xuân Quý Mão CN 08-01-2023 tại Sportcampus, Maartvlinder 11, 3544 DA Utrecht
Xin vui lòng giúp:  Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy hội đòan vui lòng chuyển thông tin hằng tuần của Giáo Xứ đến cho tất cả trong giáo khu và qúy bạn hữu để cùng hiệp ý cầu nguyện. Thông...
Anton Nguyễn Xuân Hoàn đã an nghỉ trong Chúa ngày 04-01-2023 tại bệnh viện Elkerliek, Helmond.
LỊCH LỄ: THÁNG 1 / THÁNG 2 - 2023