LƯU TRỮ

Thân Mời quý giới trẻ tham gia sinh hoạt Reconnect ngày 28 tháng 5 tại Den Dolder
Sau một thời gian dài bị ngưng tất cả các sinh hoạt chung với giới trẻ vì đại dịch corona. Bây giờ có thể tổ chức lại nên Ban Thanh Niên muốn tổ chức một buổi sinh hoạt với các ban trẻ vào ngày 28 tháng...
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh CN 17.04.2022
     Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại“. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng...
Bài Chia Sẻ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022
Bài Chia Sẻ Tĩnh Tâm Chân thành kính Gửi đến quý ông bà anh chị em mạng nối vào youtube để nghe lại buổi tĩnh tâm tại nhà thờ Ede do cha Toma Nguyễn Đình Anh Nhụê OFM Conv hướng dẫn    Xin...
Chúa Nhật Kính Mừng Chúa Phục Sinh, Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh, bài giảng cha Toma N. Đ. A. Nhuệ OFM Conv., và thông tin chung của GX