LƯU TRỮ

Phụng vụ Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH C CN 24.04.2022
      Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều...
Thư Tri Ân của Tang Gia bà qủa phụ Đào Xuân Am ( nhũ danh Trần thị Hằng) ( Zwolle)
Cáo Phó
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia anh Nguyễn văn Thông (Oss )