LƯU TRỮ

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm C
Bài Ðọc I:      Cv 5, 27b-32. 40b-41 “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các...
Chúa Nhật III Phục Sinh, thư mời tham dự sinh hoạt Reconnect các bạn trẻ và thông tin chung của GX Cn 01. 05. 2022
Tk Phân Ưu tang gia người quá cố Maria Vũ Thị Thu Hồng ( Heerhugowaard) RIP 23. 04. 2022
Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót, thư mời LCTX và bạn trẻ Reconnect và thông tin chung của GX Cn 24. 04. 2022