LƯU TRỮ

Thư mời tham dự lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 05. 06. 2022 te Vinkeveen
Cụ bà Maria Đoàn Thị Điểm, mẹ của chị Yến ( Nam) ( Leusden ) RIP 06. 05. 2022 te Denmarkt TKPU
Lễ Kính Mừng Trọng Thể Chúa Kitô Phục Sinh Gx. NVCTTĐVN-HL
< /li>
Lm.: Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ,GiuseNguyễn Quang Huy và Lm Nguyễn Xuân Phúc giảng Tĩnh Tâm chủ đề:Sống yêu thương và Đồng hành truyền giáo. giáo khu.: Ede 9-04-2022& Spijkenisse Lễ Lá 10-04-2022 Gx.NVCTTĐVN-HL