LƯU TRỮ

Update Corona mededeling ivm Zomerkamp 2022
Phụng Vụ Lời Chúa - Chúa Nhật V mùa Phục Sinh Năm C
Bài Ðọc I:      Cv 14, 20b-26 “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ.  Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba...
Thông tin GX, Bài Đọc CN VI PS, Thư mời Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, S.Hoạt Reconnect, thư mời mua hàng giúp GX Cn 22. 05. 2022
Thư mời tham dự lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 05. 06. 2022 te Vinkeveen