LƯU TRỮ

Thông tin GX CN 05.06.2022, Bài Đọc thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Thư Mời tham dự Thánh Lễ và mời gọi giúp Oekraine
Tiếp Tục Trợ giúp Nạn Nhân Chiến Tranh tại Oekarine
Thông tin GX CN 29.05.2022, Bài Đọc CN VII PS, Sinh Hoạt Reconnect giới trẻ, thư mời mua hàng giúp GX
Cáo Phó Maria Cao Thị Loan