LƯU TRỮ

Thư Mời Gọi Đặt và Mua Hàng dịp lễ Bổn Mạng GX 18.09.2022 giúp gây quỹ giáo xứ
Thư cám ơn của tang gia anh Nguyễn văn Sắc ( Eindhoeven )
Thành Kính Phân Ưu tang gia anh Nguyễn văn Sắc ( Eindhoven )
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XVIII TN - C, Cn 31.07.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Trại Hè bế mạc, TT Ban Thanh Niên (BTN)