LƯU TRỮ

CÁO PHÓ Vũ thị Minh Châu
Thành Kính Phân Ưu tang gia Maria Thérèsa Vũ Thị Minh Châu RIP Delft
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 24 Thường Niên Năm C Chúa Nhật 11.09.2022
Bài Ðọc I:   Xh 32, 7-11. 13-14 “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người“. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng:...
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XXIV TN - C, Cn 11.09.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Lởi Tri Ân của Trại Hè. TT Ban Thanh Niên,