LƯU TRỮ

Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN 28 TN C Cn 09.10.2022 Thư Mời Họp tất cả Qúy Vị Đại Diện và các thông tin khác
Thư Mời Họp Quý Vị Đại Diện GK, HĐ và BN trong GX thứ bảy 22-10- 2022 vào lúc 13.00 giờ te Cothen
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN 27 TN C Cn 02.10.2022 Thư Mời Họp tất cả Qúy Vị Đại Diện và các thông tin khác
Phụng vụ Lời Chúa CN 26 TN C Cn 25-09-2022
Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. Trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và...