LIÊN LẠC

liên kết

LIÊN LẠC

Mục Tử Giáo Xứ :  
 • Phaolo Phạm Đinh Hiện M.H.M
 • +31-(0)6 44 59 88 32
 • Email: muctugxhl010318@gmail.com 
 • Adres:   H.H. Petrus en Paulus Pastorie
  Rozenplantsoen 17 , 3945 BW, Cothen
Phó Ngoại Vụ:
 • Trần Thiện Huy 
 • +31-(0)6 23117122
Phó Nội Vụ:
Điều Phối Viên:
 • Bùi Ngọc Thành
 • 06-48058020

Liên Lạc Viên Giới Trẻ:

 • Vũ Thị Tuyết Nhi
 • 06-15907289

 

 

liên lạc với giáo xứ

theo dõi