Chúc mừng Hôn phối Anh Vũ Bá Khang và Chị Tạ Thị Tuyết Mai

CHÚC MỪNG

Anh Paul Vũ Bá Khang, con ông bà Vũ Lý. Helmond 
Sẽ thành hôn cùng 
Chị Maria Tạ Thị Tuyết Mai, con ông bà Tạ Viết Tới. Helmond.

Vào ngày thứ bảy ngày 20 tháng 08 năm 2016
Tại Thánh Đường St. Jozefkerk Tolpost, Helmond.
 

CĐGX.NVCTTĐVN hân hoan chúc mừng anh chị và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị bền vững, hạnh phúc trong đời sống hôn nhân.
CĐGX.NVCTTĐVN