Chúc mừng Hôn phối Anh Lê Huy Tony và Chị Lê Hoàng Yến Linh

CHÚC MỪNG

*

Anh Lê Huy Tony, con ông bà Lê Nhựt Tân
Sẽ thành hôn cùng
Chị Lê Hoàng Yến Linh, con ông bà Lê Minh Hải. Houten.

Vào ngày 20 tháng 08 năm 2016
Tại Nhà Thờ Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming. Houten.

CĐGX.NVCTTĐVN hân hoan chúc mừng anh chị và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị bền vững, hạnh phúc trong đời sống hôn nhân.
CĐGX.NVCTTĐVN