Chúc mừng Hôn phối Anh Đặng Minh Kỳ Phong và Chị Lê Thị Diễm Phúc

CHÚC MỪNG

Anh Giuse Đặng Minh Kỳ Phong, con ông bà Đặng Minh Ký. Nijmegen
Sẽ thành hôn cùng
Chị Maria Lê Thị Diễm Phúc, con ông bà Lê Phúc Trảo. Quảng Trị. Việt Nam

Tại nhà thờ Thánh Tâm. Quận 9 Tp Hồ Chí Minh. Việt Nam.

CĐGX.NVCTTĐVN hân hoan chúc mừng anh chị và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị bền vững, hạnh phúc trong đời sống hôn nhân.
CĐGX.NVCTTĐVN