Thư cám ơn Giáo Xứ Cự Tân

Kính Cha và anh chi em nhóm ái hữu Hòa Lan
Con được hân hạnh làm cầu nối xin giúp đỡ cho ba nơi ở Việt nam, Một ở ngoài quê Giáo Xứ Cự Tân, thuộc giáo phận Vinh- một Giáo họ thánh Giuse ở Thôn Rôn- Vĩnh Kim , Cầu Ngang- Trà Vinh, và một cho các soeurs dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Chợ Lách- Bến Tre thuộc giáo phận Vĩnh Long.
Cho đến nay thì hai nơi đã nhận được số tiền anh chị em cho mỗi nơi là 3000 Euro, là ở giáo Xứ Cự Tân, có thư cám ơn gởi kèm, và các soeur cũng đã nhận được và đã phân phát cho những gia đình nghèo gặp khó khăn. Soeur có gởi thư và một vài hình ảnh đính kèm.
Còn không biết vì sao nơi cha Ba, họ đạo Thôn Rôn thì chưa nhận được, có lẽ vì là tài khoản tiền việt nên ngân hàng họ báo trễ, chờ lúc có tin con sẽ bào Cha và nhóm biết để an tâm.
Mặc dầu con chưa được gặp cha và anh chị trực tiếp, chỉ qua trung gian anh Phước, nhưng Cha và anh chi đã tin tưởng, em xin chân thành cám ơn sáng kiến và sự giúp đỡ của Cha và Anh Chị ở Hòa Lan. Rất mong có dịp được gặp mặt cha cũng như anh chị và được biết nhau lâu dài hơn.
Xin Chúa chúc lành cho Cha cũng như quý Anh, Chị được mọi sự lành và niềm vui bình an của Đức Kito Chúa chúng ta.
Xin chân thành cám ơn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *