phòng ngừa và ngăn chăn sự lan rộng đại dich Coronavirus

Về việc:  Vì sự an tòan và sức khỏe cho mọi người  GX-NVCTTĐVN tại HL tạm ngưng mọi sinh hoạt chung để phòng ngừa và ngăn chăn sự lan rộng đại dich Coronavirus

Trọng kính qúy cha

Kính chào qúy vị Đại Diện các GK, HĐ, BN và tất cả qúy ông bà anh chị em,

Kính chúc bình an và ơn lành của Chúa, lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, và sự bảo hộ thánh Cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đến qúy cha và tất cả qúy ông bà anh chị em trong GX,

Theo tình hình chung của cả Thế Giới, Âu Châu và Hòa Lan nói riêng đang có những biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn sự lan rộng Coronavirus. Chính phủ Hòa Lan và đặc biệt Hội Đồng Giám Muc Hòa Lan cũng đã ra những chỉ thị khuyến khích nghiêm trọng ngưng (afgelast) tất cả những nơi sum họp sinh hoạt tôn giáo tại các nhà thờ từ cuối tuần này 14/15.03.2020 cho đến ngày 31.03.2020. 

Ban Điều Hành GX NVCTTDVN tại Hòa Lan trong buổi họp ngày 13.03.2020, dựa vào các dữ kiện đã và đang xẩy ra do Coronavirus, và những biến hóa và có thể lan rộng của Coronavirus trong những ngày, tuần, tháng tới, nếu thế giới và Hòa Lan không có những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu gấp, cũng đã hoàn tòan đồng ý là tất cả mọi sinh hoạt có liên quan đến di chuyển và sum họp của nhiều người trong GX NVCTTĐVN tại Hòa lan đều tạm ngưng lai cho đến cuối tháng 4, 2020.

Và để tiếp theo những thông tin mà BĐH và cha đã gởi đến qúy vị liên quan đến việc tạm ngưng việc tổ chức Hành Hương Banneux 10.05.2020 và hoãn lại việc Tĩnh Tâm Mùa Chay 2020, BĐHGX cũng đã quyết đinh là sẽ không tổ chức Đại Lễ Phuc Sinh năm nay như đã thông báo trong báo Muc Vụ số tháng 03-05, 2020 và cũng sẽ không có buổi họp Đại Diện các GK, HĐ,và BN vào ngày 16.05.2020 để ngăn chặn sự lan rộng của Coronavirus và cũng là để bảo vệ sức khỏe và an sinh cho tất cả mọi người.  

BĐH-GX cũng thành thật khiêm tốn yêu cầu các sinh họat của các Hội Đoàn và Ban Ngành trong những tuần và tháng tới cũng nên tạm ngưng lại cho đến khi tình hình sức khỏe tốt chung cho tất cả mọi người cho phép.

Những việc Muc Vụ cần kíp khác như Xức Dầu Thánh cho bệnh nhân, thăm bệnh nhân hoặc bệnh nhân muốn rước Mình Thánh Chúa tại nhà xin qúy vị liên lạc thẳng với cha Hiện để cha Hiện sắp xếp. 

BĐH và cha sẽ tiếp tục gởi những thông tin cần thiết  liên quan đến sinh họat chung của GX và tình hình Coronavirus đến cho tất cả mọi người.

Kính mong qúy vị an tâm và cùng giúp nhau sống bình an kết hợp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nan sự chết và Phuc Sinh của Ngài bằng sự hiệp thông trong lời kinh nguyện, hy sinh, làm việc bác ái trong yêu thương, bảo vệ sức khỏe cho nhau và mang bình an đến cho mọi người trong thời điểm không chắc chắn và không an tâm hiên nay. 

Hiệp thông trong lời kinh và cùng kết họp trong Đức Kitô,

BĐH và Mục Tử GX

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện

Kính gởi đến tất cả Lời Kinh Nguyện của Hội Đồng Giám Muc Hòa Lan nguyện xin bàn tay nhân lành và quyền năng của Thiên Chúa cứu giúp:    

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *