Hình Ảnh GXNVCTTĐVN năm 2011-2013

Bạn có hình ảnh cũ và muốn chia sẻ với mọi người. Bạn Login với gmail account của bạn và sau đó chọn ‘Add to album‘ để upload hình ảnh vào album. Chân thành cám ơn.

[button link=”https://goo.gl/photos/UmYyJjvehbJU2HNr7″ newwindow=”yes”] Dordrecht –  2011[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/Y7BrNMdJe1dm9Ry89″ color=”green” newwindow=”yes”] Ca đoàn tập hát lễ quan thầy – 2011[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/5MRLmE3yRH28BsEd9″ newwindow=”yes”] Kamp-Keuken 2011[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/j6sczGHx2ZtHT5MJ6″ color=”green” newwindow=”yes”] Tết Nhâm Thìn – 2012[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/KHsdxZP71MjXSCZm9″ newwindow=”yes”] Foto’s Tet Nham Thin 2012[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/3KKA4NpeUWq1xpzc8″ color=”green” newwindow=”yes”] Lễ Phục Sinh – 2012[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/tcG2EPPUtTMHnHe59″ newwindow=”yes”] Liên Hoan Lễ Thánh Linh – 2011[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/icrXar8GF9eSTnTa8″ color=”green” newwindow=”yes”] Ca đoàn tập hát và Sinh Hoạt cho lễ giáng sinh – 2012[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/XAHB3g3dgudy5RHf8″ newwindow=”yes”] Lễ Tết Xuân Qúy Tỵ 02-02-2013[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/aLnDJ1V3KXdHj1QK9″ color=”green” newwindow=”yes”] Lễ Phục Sinh – 2013[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/vmQxEkF6UZHmvzqv7″ newwindow=”yes”] Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống – 2013[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/xXKBD3XMtnmihrLc6″ color=”green” newwindow=”yes”] Hành Hương Banneux 12-05-2013[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/LxactTjk1AEeTfFe9″ newwindow=”yes”] Cao Niên 05-07-2013[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/hoMpsXvV2Lwx6ykt8″ color=”green” newwindow=”yes”] Lễ Bổn Mạng GX-NVCTTDVN 15-09-2013[/button]
 
[button link=”https://goo.gl/photos/4XzwC6GWsXnTUVNn7″ newwindow=”yes”] Lễ Thánh Faustina 06-10-2013[/button]