chuyện các thánh tử đạo

Tiểu Sử 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các Thánh Tử Đạo của Giáo hội, 117 Thánh, 1 Chân Phước Tử Đạo Việt Nam và hàng ngàn hàng vạn vị Tiền Bối Việt Nam là những người đã chết vì Đạo mà nguyên nhân chính là do hiểu lầm và ghen ghét. Các vị ấy đã kiên cường và anh dũng chứng minh lòng tin của mình đối với Đức Giêsu Kitô, bất chấp gông cùm, tù tội, bá đao hay tùng xẻo, trảm quyết hay lăng trì.

Danh sách các thánh trong phần 1:
1. Thánh Ane Lê Thị Thành (Giáo dân)
2. Thánh Arre Dũng Lạc (Linh mục) 13:23
3. Thánh Arre Nguyễn Kim Thông (Trùm chánh) 27:26
4. Thánh Arre Trần Văn Trông (Quân nhân) 37:06
5. Thánh Antôn nguyễn Đích (Trùm Chánh) 44:10
6. Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Trùm chánh) 44:10
7. Thánh Augustinô Nguyện Văn Mới (Nông dân) 1:07:02
8. Thánh Augustinô Phan Viết Huy (Quân nhân) 1:14:55
9. Thánh Augustinô Schoeffler Đông (Linh mục) 1:28:07
10. Thánh Bernadô Vũ Văn Duệ (Linh mục) 1:39:54
11. Chan Phuoc Anrê Phú Yên (Thầy giảng) 1:53:08
12. Thánh Đaminh Bùi Văn Úy (Thầy giảng) 2:01:42
13. Thánh Đaminh Cẩm (Linh mục) 2:13:35
14. Thánh Đaminh Đinh Đạt (Quân nhân) 2:22:49
15. Thánh Đaminh Hernares Minh (Giám mục) 2:29:23

Danh sách các thánh trong phần 2:
1. Thánh Đaminh Hà Trọng Mầu (Linh mục)
2. Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh (Linh mục) 8:46
3. Thánh Đaminh Nguyên, Thánh Đaminh Nhi, Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, Thánh Vinh Sơn Tưởng và Thánh Anrê Tường 19:37
4. Thánh Đaminh Ninh (Giáo dân ) 26:49
5. Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm (Chánh án) 31:55
6. Thánh Đaminh Toại, Thánh Đaminh Huyên (Ngư Phủ) (Lỗi)
7. Thánh Đaminh Trạch (Linh mục) 40:20
8. Thánh Đaminh Vũ Đình Tước (Linh mục) 52:46
9. Thánh Emanuel Lê Văn Phụng (Trùm chánh) 1:0:15
10. Thánh Emanuel Nguyện Văn Triệu (Linh mục) 1:10:30
11. Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (Linh mục) 1:23:54
12. Thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thành (Thầy Giảng) 1:38:03
13. Thánh Gioan Carolo Cornay Tân (Lm thừa sai) 1:44:27
14. Thánh Gioan Đạt (Linh mục) 1:57:32
15. Thánh Gioan Đoàn Thanh Hoan (Linh mục) 2:10:03
16. Thánh Gioan Louis Bonnard Hương (Linh mục) 2:18:42

Danh sách các thánh trong phần 3:
1. Thánh Gioan Theophan Venard Ven (Linh mục)
2. Thánh Giuse Đặng Định Viên (Linh mục) 17:54
3. Thánh Giuse Diaz Sanjurjo An (Giám mục) 30:12
4. Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển (Linh mục) 41:53
5. Thánh Giuse Ferandez Hiền (Linh mục) 50:22
6. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (Trùm họ, lang y) 1:2:26
7. Thánh Giuse Lê Đăng Thi (Cai đội) 1:13:10
8. Thánh Giuse Maechand Du (Linh mục thừa sai) 1:25:0
9. Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (Linh mục) 1:38:48
10. Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (Thầy giảng) 1:55:10
11. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (Thầy giảng) 2:03:34
12. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu (Trùm họ) 2:13:37
13. Thánh Giuse Phạm Trọng Tả (Chánh tổng) 2:20:0
14. Thánh Giuse Trần Văn Tuấn (Giáo dân) 2:28:16
15. Thánh Giuse Tuân (Linh mục) 2:38:57

Danh sách các thánh trong phần 4:
1. Thánh Giuse Túc (Giáo dân)
2. Thánh Hienronimo Hermosillia Liêm, (Giám mục) 6:42
3. Thánh Ingatio Delgado Hy (Giám mục) 24:32
4. Thánh Jacinta Castaneda Gia (Linh mục) 34:26
5. Thánh Jos Melchior Garcia Sampedro Xuyên (Giám mục) 48:50
6. Thánh Laurensô Ngôn (Giáo dân) 1:03:20
7. Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng (Linh mục) 1:09:12
8. Thánh Luca Phạm Trọng Thìn (Chánh tổng) 1:19:07
9. Thánh Luca Vũ Bá Loan (Linh mục) 1:29:45
10. Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh (Linh mục) 1:38:51
11. Thánh Martinô Thọ (Nho) (Viên chức thu thuế) 1:47:07
12. Thánh Matthêu Anphong Leziniana Đậu (Linh mục) 1:56:13
13. Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (Nhà buôn) 2:07:48
14. Thánh Matthêu Nguyện Văn Phượng (Trùm họ) 2:16:0
15. Thánh Micae Hồng Đình Hy (Quan thái bộc) 2:21:37

Danh sách các thánh trong phần 5:
1. Thánh Nicola Bùi Đức Thể (Quân nhân)
2. Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ (Thầy giảng)
3. Thánh Phaolô Tồng Viết Bường (Quan thị vệ)
4. Thánh Phanxixô Đỗ Văn Chiểu (Thầy giảng)
5. Thánh Phanxixô Gil Federich Tế (Linh mục)
6. Thánh Phanxixô Jaccard Phan (LM. Thừa sai)
7. Thánh Phanxixô Trần Văn Trung (Cai đội)
8. Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu (Thầy giảng)
9. Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần (Thầy giảng)
10. Thánh Phanlô Lê Bảo Tịnh (Linh mục)
11. Thánh Phanlô Lê Văn Lộc (Linh mục)
12. Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (Linh mục)
13. Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan (Linh mục)
14. Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng tự – Dương (Thủ bạ)
15. Thánh Phaolô Almato Bình (Linh mục)

Danh sách các thánh trong phần 6:
1. Thánh Phêrô Đa (Thợ mộc)
2. Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng và Phêrô Đinh Văn Thuần (Giáo dân)
3. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý (Linh mục)
4. Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân (Thầy giảng)
5. Thánh Phêrô Dumoulin Borie Cao (Giám mục)
6. Thánh Phêrô Phạm Khanh (Linh mục)
7. Thánh Phêrô Lê Tùy (Linh mục)
8. Thánh Phêrô Nguyễn Bà Tuần (Linh mục)
9. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (Thầy giảng)
10. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu (Thầy giảng)
11. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (Linh mục)
12. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (Linh mục)
13. Thánh Phêrô Phanxico Neron Bắc (Linh mục)
14. Thánh Phêrô Trương Văn Đường (Thầy giảng)
15. Thánh Phêrô Trương Văn Thi (Linh mục)
16. Thánh Phêrô Võ Văn Khoa (Linh mục)

Danh sách các thánh trong phần 7:
Thánh Phêrô Vũ Văn Truật (Thầy giảng)
Thánh Philiphe Phan Văn Minh (Linh mục)
Thánh Simon Phan Đắc Hòa (Y sĩ)
Thánh Stephano Nguyễn Văn Vinh (Tá điền)
Thánh Stêphanô Theodore Cuenot Thể (Giám mục)
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ (Linh mục)
Thánh Tôma Khuông (Linh mục)
Thánh Tôma Nguyện Văn Đệ (Thợ may)
Thánh Tôma Toán (Thầy giảng)
Thánh Tôma Trần Văn Thiện (Chủng sinh)