Tin Mừng Chúa Nhật / Woord van God

Phụng Vụ Lời Chúa van zondag 30e door het jaar C zondag 23.10.2022

                                                        (Phúc âm: Luca 18, 9-14 ) Bài Ðọc I:   Hc 35, 15b-17. 20-22a “Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây“. Trích …

Phụng Vụ Lời Chúa van zondag 30e door het jaar C zondag 23.10.2022 Read More »