Bài mới nhất

CÁO PHÓ Antoine Nguyễn Anh Tuấn
CÁO PHÓ2B
Voorblad
Liên Lạc Cộng Đoàn Tháng 10-12-2017
Bao GX LLCD 10-12-2017
front
Liên Lạc Cộng Đoàn Tháng 7-9-2017
Bao GX LLCD 7-9-2017 rev 1
animaatjes-kaarsen-72262
Phân Ưu: Bà cố MARIA MADALENA Nguyễn Thị Nguyện
Phân Ưu   Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan nhận được tin: BÀ CỐ MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ NGUYỆN Thân mẫu của cha Hierônimo Nguyễn Ngọc Linh. Đã từ trần vào ngày 11 tháng 3 năm...