Bài mới nhất

Báo cáo của HĐGM tại ROMA
Kính lạy Đức Thánh Cha, Hiện diện trước mặt Đức Thánh Cha sáng hôm nay là Hội đồng Giám mục Việt Nam. Toàn bộ ba mươi ba vị Giám mục đương nhiệm tại chức đang có mặt đông đủ tại đây. Điều đó chứng tỏ tất...
cha Hien
Thông Báo Tân LM Quản nhiệm Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo ViệtNam, Hòa Lan
Thông báo Tân Quản nhiệm GXNVCTTDVN
‘Met Christus op weg naar Pasen’
2018-02-09 Vastenbrief 2018 kardinaal Eijk
Fiats
Hội nghị quốc tế đầu tiên của Học Viện Nghiên Cứu Thần Học Á Châu FIATS- Thu Moi
vn_ First FIATS International Symposium PRESENTATION