Bài mới nhất

Báo Mục Vụ Tháng 4-6
Cao Pho Giuse Nguyen Ngoc Thuy
LL-0805
Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh và chứng kiến việc nhận sứ vụ Mục Tử của Lm Phaolo Phạm Đình Hiện M.H.M
ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời
Bị đột quỵ và đột ngột qua đời lúc 4g15 ngày 7 tháng 3 năm 2018 giờ Việt Nam hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm Linh mục và 19 năm Giám mục. ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời Theo lời đáng tin cậy của cha Tạ...