Bài mới nhất

thanhgia-792x1024
Thành Kính Phân Ưu Cụ Ông Giacôbê Phạm Quang Vinh
Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2018
cha Hien
Thư Mời tham dự Bổ Nhiệm và trao sứ vụ Mục Tử
TÂM THƯ