Bài mới nhất

Gedragscode Pastoraat
Hinh Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh
Cáo Phó Ô. Giuse Phạm văn Quân
Vô cùng đau xót báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, chồng, cha, anh và bác của chúng tôi là: Ô. Giuse Phạm văn Quân trên đường bay từ Dubai về Hòa Lan đã được Chúa gọi về ngày 09 tháng 04...
CÁO PHÓ Lucia Trần Thị Thanh Láng