Bài mới nhất

Cáo Phó Phanxicô Xavie Nguyễn Ngọc Căn
Thành Kính Phân Ưu Cụ ông Giuse Nguyễn văn Tánh
Thành Kính Phân Ưu,   Nhận được tin buồn từ gia đinh anh chị Nguyễn văn Toàn và Nguyễn thị Lệ Thủy (Leeuwaarden) cho biết bố của chị Nguyễn thị Lệ Thủy là: Cụ ông Giuse Nguyễn văn Tánh qua đời tại Việt...
Lời Cảm Tạ tang gia của bà cụ Phạm thị Khuy
Thu Cảm Tạ "Giuse Nguyễn Ngọc Thùy"
Cảm Tạ Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ: Cha quản nhiệm Phaolô Phạm Đình Hiện Đ.Ô. Phêrô Trần Văn Hòa Cha Giuse Trần Đức Hưng Cha Gioan Nguyễn Văn Thông Cha Giuse Lê văn Thắng Cha Phaolô Tạ Kim...