Bài mới nhất

"Nhớ Ơn Mẹ"
Kính thưa:    Cha Phaolô Phạm Định Hiện Quản nhiệm  Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan Cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD tại Hòa Lan Ban Tổ Chức  và ân nhân tại 7 giáo khu : Delft, Ede,...
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Đa Minh Nguyễn Văn Vinh
Nhận được tin từ Bà Nguyễn thị Kim Nhung (Amersfoort) cho biết người chồng là ông:  Đa Minh Nguyễn Văn Vinh  đã an nghỉ trong Chúa tạị bênh viện Meander – Amersfoort, vào lúc 22g00 ngày 07/06/2019. Hưởng...
Hình chụp hành hương banneux 2019
Thành Kính Tri Ân
Chúng con thành thật tri ân: Đức Ông Phêro Trần văn Hòa, Emeritus Pastoor van GX CTTĐVN tại Hòa Lan Cha Ivan, pastoor van Parochie van ’t Zand Cha Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm, Mục tử GX NVCTTĐVN tại Hòa...