Bài mới nhất

Bao Muc Vu GX Thang 3-6
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Gioan Bùi văn Dị
Nhận được tin từ gia đình anh chị Bùi Trần Thiện Thanh (Bergen op Zoom) cho biết người cha là ông: Gioan Bùi văn Dị qua đời tạị Erftstad, Đức Quốc sáng thứ tư ngày 11.09.2019 Hưởng thọ 89 tuối. Kính...
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Maria Hồ Thị Thon
Nhận được tin từ gia đình anh chị Hồ Sĩ Hiền (Den Hoorn) cho biết người mẹ là bà cụ: Maria Hồ Thị Thon qua đời tại Perth, Úc Quốc sáng thứ năm ngày 12.09.2019 Hưởng thọ 92 tuổi. Kính mời...
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Đominico Trần Minh
Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ ông bà Trần Khắc Sáng (Ridderkerk) cho biết người con là anh: Đominico Trần Minh    qua đời thật bất ngờ tạị tư gia đêm thứ hai 19 tháng 8, 2019 vào lúc 23.30   Hưởng...