Bài mới nhất

animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia và Tang Quyến bà Cố cha Giuse Nguyễn Thanh Tuấn (Arnhem)
Nhận được tin từ chị Hòa (Nieuwegein) cho biết người anh là ông cố: Toma Nguyễn văn San đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ tư 13/11/2019 tại giáo xứ Phước Lâm, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam. Hưởng thọ...
thanhgia-792x1024
lời cảm ơn Gia đinh Thiện Thanh
photos: Lễ Kính Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Bao Muc Vu GX Thang 9-11