Bài mới nhất

animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia và Tang Quyến bà Cố cha Giuse Nguyễn Thanh Tuấn(BÐH Gia Ðình LCTX HL
GX1
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia và Tang Quyến anh Trần Đăng Hoàng (Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Hòa Lan
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Hòa Lan, nhận được tin buồn:            Chị Cecilia Nguyễn Kim Liên là vợ anh Trần Đăng Hoàng, Trưởng BĐH Cộng Đoàn,            ...
animaatjes-kaarsen-72262
Thành kính phân ưu Tang Gia và Tang Quyến anh Trần Đăng Hoàng ( Almere)
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi trân trọng kính báo đến  Đức Ông , Quí Cha, Qúi tu sĩ và thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa. Người Vợ, người Mẹ , người Bà của chúng...
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia và Tang Quyến ông cụ Phaolo Tạ Đức Nhật Etten Leur
Nhận được tin từ những người con (xin xem tờ Cáo Phó đính kèm) của người quá cố cho biết ông cụ: Phaolo Tạ Đức Nhật đã an nghỉ trong Chúa tại tư gia Etten Leur chiều thứ hai 11/11/2019. Hưởng thọ...