Bài mới nhất

phòng ngừa và ngăn chăn sự lan rộng đại dich Coronavirus
Về việc:  Vì sự an tòan và sức khỏe cho mọi người  GX-NVCTTĐVN tại HL tạm ngưng mọi sinh hoạt chung để phòng ngừa và ngăn chăn sự lan rộng đại dich Coronavirus Trọng kính qúy cha Kính chào...
Een pastoraal woord van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht
Broeders en zusters, Nu in ons land het coronavirus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen,...
CÁC BIỆN PHÁP CỦA CÁC GIÁM MỤC HÒA LAN CHỐNG DỊCH DO SIÊU VI CORONA
Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en...
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Maria Nguyễn Thị Thu Minh
Nhận được tin từ ông Trần văn Nam (Drunen, Den Bosch) cho biết người vợ là bà cụ: Maria Nguyễn Thị Thu Minh đã qua đời sáng nay thứ năm 27.02.2020 tại tư gia. Hưởng thọ 84 tuổi. Thay mặt giáo...