Bài mới nhất

GX1
Thành Kính Phân Ưu Têrêsa Vũ Thị Phi
Giáo Xứ  Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie  H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland  Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ anh chị Phạm văn Điệp và Đỗ thị Kim Oanh...
animaatjes-kaarsen-72262
Thành Kính Phân Ưu Maria Đoàn Kim Anh
Nhận được tin từ anh chị Nguyễn văn Đóa và Nguyễn Kim Dung (IJsselstein) cho biết người mẹ là bà: Maria Đoàn Kim Anh đã qua đời ngày thứ sáu 10.04.2020 vào lúc 13.25 tại tư gia ở IJsselstein. Hưởng...
Mục Vụ GX Tháng 03- 05, 2020
Thành Kính Phân Ưu Linh Muc: ANTONIE MARIA CASSEE
Nhận được tin từ Giáo Xứ Heemskerk cho biết Linh Mục Hạt Trưởng là Linh Muc: ANTONIE MARIA CASSEE, Sinh ngày 14.11.1944 tại HAARLEM đã an nghỉ trong Chúa sáng...