Bài mới nhất

cau nguyen
Tuần Cầu Nguyện cho Kito Hữu Hiệp Nhất năm 2023
TÀI LIỆU TUẦN CẦU NGUYỆN CHO KITÔ HỮU HIỆP NHẤT NĂM 2023  Do Bộ Cổ vũ các Kitô hữu hiệp nhất BẢN THÁNH KINH CHO NĂM 2023 GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ NĂM 2023           Giới thiệu           Tập...
image
Thánh lễ CN 3 TN A
Bài Ðọc I:  Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b – 9, 3) “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại“. Trích sách Tiên tri Isaia. Thuở ban đầu, miền Gia-bu-lon và Neph-tha-li...
buingocson
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia Người Quá Cố Anton Bùi Ngọc Sơn RIP ( Almere )
image 2
Thánh lễ CN 2 TN A
BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6 “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta“. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi...