Bài mới nhất

Thành Kính Phân Ưu Phanxico Xavie Đoàn văn Khoa
Nhận được tin từ tang gia cho biết chồng, bố, ông thân yêu là: đã an nghỉ trong Chúa ngày 31.05.2020 vào lúc 13.00 tại Arnhem, Hòa Lan.     Phanxico Xavie Đoàn văn Khoa, Hưởng thọ...
Thành Thật Tri Ân và Cảm Tạ
Đáp ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong thời gian qua Giáo xứ VN-HL chúng ta đã mở chiến dich chén gạo cho người đói tại Việt Nam vì đại dịch COVID-19. Lời mời gọi này, dù được phổ biến...
Brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020
Broeders en zusters, Hierbij ontvangt u een pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020. De bisschoppen willen gezamenlijk – nadat zij onlangs de protocollen...
Thu Cam on GX Vinh Long