Bài mới nhất

Thành Kính Phân Ưu Maria Trần Thị Tám
Nhận được tin từ anh chị Phạm văn Linh (Veghel) và chị Phạm thị Kim Vui (Nieuwegein) cho biết mẹ là cụ bà: Maria Trần Thị Tám đã an nghỉ trong Chúa tại Trung Chánh, Sài Gòn, Việt Nam ngày 30.07.2020....
GX1
Thành Kính Phân Ưu Giuse Phạm Bá Hương
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam / R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Nhận được tin từ gia đình anh chị: Lê Mạnh Tiến – Phạm Thị Tâm (Nieuwegein) cho...
Thông Tin GX : Chương trình muc vụ tháng hè và Lich Thánh Lễ tại Các Giáo Khu từ tháng 9-12, 2020
Tái Cử Hành Thánh Lễ tại các Giáo Khu từ tháng 9, 2020 Kính mời quý vị Đại Diện các giáo khu cố gắng liên lạc mượn nhà thờ để giáo khu có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Chúng ta cũng cần cộng tác với...
MVGX 06-08 2020