Bài mới nhất

Chân thành cám ơn Gk Nieuwegein đã giúp TLTT ngày 14-03-2021
Hiếu thân mến, Xin được đại diện cho cha xứ và Ban Điều hành giáo xứ, hết lòng cám ơn quý bà con trong giáo khu Nieuwegein đã giúp cho Thánh lễ trực tuyến hôm nay được mọi sự trọn vẹn, tốt đẹp.Thật cảm...
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và Thánh Lễ TT Chúa Nhật IV Mùa Chay (MC) B Cn 14.03.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
Báo Mục Vụ Giáo Xứ T3 - T5
Cáo phó của tang gia Giuse Đỗ văn Đắc