Bài mới nhất

Aartsbisdom Utrecht: Chrismamis dit jaar online te volgen
Vanwege de coronamaatregelen vindt de Diocesane Chrismaviering dit jaar in zeer beperkte kring plaats. Dit gebeurt op woensdag 31 maart om 15.00 uur in de O.L.V. kerk te Apeldoorn. De kerk zal niet toegankelijk...
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Chúa Nhật
Kính Mừng Trọng Thể Chúa Giêsu Kito Phục Sinh
CN 04.04.2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ
Vinkeveen
Cám ơn giáo khu Nijmegen TLTT 23-03-2021
Anh Hòa và quý anh chị em giáo khu Nijmegen thân kính, Thánh lễ trực tuyến của chúa nhật lễ Lá hôm nay kết thúc tốt đẹp, và cha xứ cùng ban điều hành giáo xứ đã cảm nhận được một tấm lòng nhiệt thành...
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Chúa Nhật Lễ Lá năm B kính nhớ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU Cn 28-03-2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen