Bài mới nhất

Cám ơn Đã giúp đại lễ Phục sinh
Quý anh chị em ca viên ca đoàn Thánh Linh thân mến, Lễ Phục sinh ngày hôm qua, dù hoàn cảnh khó khăn do corona gây ra, vẫn thấy đông đảo anh chị em ca viên dành thời giờ tham dự đại lễ, lo liệu bông...
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Chúa Nhật Kính Mừng Trọng Thể Chúa Giêsu Kito Phục Sinh CN 04.04.2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
Thành Kính Phân Ưu - Phêro Hà Thanh Thắng
LogoGX_5x5
Thông tin Trực tuyến Tưởng Niệm CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU thứ sáu 02.04.2021 vào lúc 15.00 giờ tại nhà thờ Cothen