Bài mới nhất

LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật III mùa Phục Sinh Cn 18.04.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
Hết lòng cám ơn gia đình Lòng Chúa Thương Xót
Kính thưa anh Thái và quý ông bà anh chị em trong gia đình Lòng Chúa Thương Xót, Thật cảm động khi thấy quý ông bà anh chị em trong gia đình Lòng Chúa Thương Xót-HL từ khắp nơi xa xôi về Vinkeveen đê...
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Giuse Nguyễn Quang Truyền RIP Nijmegen
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật II mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót của Đức Kito Phục Sinh Cn 11.04.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen. Lm Giuse Lê văn Thắng SVD chủ tế và giảng lễ