Bài mới nhất

LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và Trực Tuyến Đại Lễ Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 23.05.2021 vào lúc 14.00 tại nhà thờ Vinkeveen
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VII mùa Phục Sinh B – Cn 16.05.2021
Thành kính phân ưu cùng tang gia người quá cố Giuse Nguyễn Công Tâm Arnhem
Thành kính phân ưu cùng tang gia người qúa cố Phêro Martino Trần Minh Công Spijkenisse