Bài mới nhất

THƯ MỜI: Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ – Chúa Nhật 05.09.2021, vào lúc 14g00 do ĐGM Herman W. Woorts chủ tế và ban bí tích Thêm Sức tại nhà thờ Vinkeveen
Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Maria Trần Đinh thị Thúy ( Thụy Sĩ ) RIP
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố bà cụ Maria Nguyễn thị Nhã RIP Breda
ThànhKính Phân Ưu tang gia và tang quyến của bà cụ Maria Trần Thị Tháp RIP tại Đức Quốc