Bài mới nhất

Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa CN 30 TN B và Thông Tin chung của GX Cn 24-10-2021 và Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyển Giáo của Đức Thánh Cha Phanxico
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 29 TN B và Thông Tin chung của GX CN 17-10-2021
Ý lễ, Danh sách Ân Nhân, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 28 TN B và Thông Tin chung của GX CN 10-10-2021
Thư Cám Ơn của ĐC Toma Aquino và thư Phúc Đáp và danh sách ân nhân đóng góp giúp nạn nhân Covid-19 te VN