Bài mới nhất

Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Anna Bùi Thị Thẩm ( AC Quý Lan Hoogeveen)🙏🙏🙏
Tuần Quốc Gia Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 32 TN B và Thông Tin chung của GX CN 07-11-2021
Ơn Toàn Xá tháng 11, 2021