Bài mới nhất

Thánh Lễ An Táng Lm Giuse Trần Đức Hưng cha Cựu Quản Nhiệm GX NVCTTĐVN-HL
Khẩn báo của tang gia cha Giuse Trần Đức Hưng
Cáo Phó Linh Mục Giuse Trần Đức Hưng🙏🕯
Kính Báo Tin Buồn Cha Giuse Trần Đức Hưng qua đời. RIP 🙏🙏🙏